Roheline Võti

Von Stackelberg Hotel Tallinnale on antud Rohelise Võtme keskkonnamärk, mis tähendab, et meie hotelli igapäevatöös pööratakse tavalisest rohkem tähelepanu keskkonnasõbralikkusele.

Von Stackelberg Hotel Tallinn soovib olla keskkonnasõbralik võõrustaja, kes väärtustab:

 • teenuste pakkumist säästes loodusressursse vähendades vee ja elektrienergia tarbimist
 • jäätmete vähendamist sorteerimise ja ümbertöötlemise kaudu ning reovee täielikku puhastamist
 • loodussõbralike puhastusainete kasutamine
 • kvaliteetsete kohalike toorainete kasutamist restoranis
 • ökoloogiliste ja naturaalsete toodete müümine
 • keskkonda säästvate põhimõtete järjepidevat tutvustamist töötajate hulgas
 • keskkonda säästvate põhimõtete tutvustamine hotelli klientidele erinevate infomaterjalide kaudu
 • aktiivse puhkamise võimalusi vanalinnas ja Tallinna ümbruses (Kadriorg, Rocca al Mare Vabaõhumuuseum, käimiskeppide laenutus jne.)

Soovime, et meie töötajad, koostööpartnerid ja külalised kannaksid edasi keskkonda säästvaid põhimõtteid. Korraldame igal aastal „Rohelise päeva”, et paremini tutvustada von Stackelberg Hotel Tallinnas loodussõbralikku tegevust. Sellega anname oma panuse veelgi puhtama tuleviku kindlustamiseks ka järeltulevatele põlvedele.

Oleksime tänulikud, kui teiegi osaleksite meie keskkonnaprogrammis tegevuste kaudu:

 • hoides kokku elektrienergiat, kustutades toast lahkudes tuled
 • kasutades säästlikult vett
 • vähendades pesuvahendite kasutamist, jättes vaid vahetamist vajavad käterätikud vannitoa põrandale
 • asetades pakendid prügikasti kõrvale, paber ja papi lauale ning olmeprügi prügikasti oma hotellitoas
 • andes kasutatud patareid või muud ohtlikud jäätmed hotelli vastuvõtu töötaja kätte
 • liikudes looduses jalgsi või ratastel
 • kasutades aktiivse puhkuse võimalusi matkarajadel, spordiväljakutel või parkides

Hoidkem koos keskkonda!

Rohkem infot Rohelise Võtme kohta